BAGAIMANA MENGHASILKAN ESEI YANG BAIK

KARANGAN/ ESEI

TUJUAN
Menguji kemampuan calon memahami sst tajuk
Menguji kematangan dan pengetahuan calon
Keupayaan menggunakan minda mempersembahkan sgl fakta
Kebolehan menguasai bahasa dengan berkesan

APA ITU ESEI ?
Himpunan dan susunan perkataan , frasa, klausa dan ayat yang bersifat sempurna dan bermakna serta mempunyai mesej tertentu.

CIRI-CIRI KARANGAN BAIK
1. Terdiri drpd 3 bahgn yg disusun 7 perenggan :
1 perenggan pendahuluan
5 perenggan isi
1 perenggan penutupan

CIRI-CIRI KARANGAN BAIK
2. Perenggan Isi mempunyai :
Idea
Hujah
Contoh

RUMUS ICU
CIRI-CIRI KARANGAN BAIK
3. Aspek Kebahasaan
Bahasa yang berkesan iaitu ejaan, tatabahasa dan struktur ayat yang kukuh
Jelas

4. Impak/Persembahan
i. Sempurna dari segi bentuk (format)
Ii.Isi disusun dengan baik dan ada kesinambungan

CIRI-CIRI KARANGAN BAIK
5. Kesimpulan
Menyimpul tanpa mengulangi apa yg telah dihuraikan
Harapan atau pandangan masa hadapan calon terhadap isu/tajuk

KEMAHIRAN ASAS
KEMAHIRAN 1 :
MENGENAL PASTI JENIS-JENIS SOALAN

KEMAHIRAN ASAS
KEMAHIRAN 2 :
MENGANALISIS KANDUNGAN SOALAN / MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN

KEMAHIRAN ASAS
KEMAHIRAN 3 :
KANDUNGAN PERENGGAN ISI

1. IDEA
2. HUJAH
3. CONTOH

ATAU RUMUS ‘ICU’

KEMAHIRAN ASAS
KEMAHIRAN 4 :
PENGEMBANGAN ISI

KEMAHIRAN ASAS
KEMAHIRAN 5 :
KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN
Peringkat 1 : Menganalisi kehendak soalan
Peringkat 2 : Menyenaraikan idea
Peringkat 3 : Menyediakan rangka jawapan
Peringkat 4 : Menulis karangan
Peringkat 5 : Menyemak karangan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s